Refinansiering er en god mulighet for mange. Dette gjøres som oftest for å samle smålån og dyre forbrukslån i ett lån for å spare penger og få bedre økonomisk oversikt. Uansett om du har god eller dårlig økonomi, kan refinansiering gi deg bedre betingelser og lavere renter. Her forklarer vi hvordan du kan gjøre endringer som vil bedre din økonomi.

Bedre økonomisk oversikt

Flere smålån fører ofte til at økonomien blir uoversiktlig. Spesielt dersom du har lån i ulike banker. Det kan også være vanskelig å vite hvor mye som betales i avdrag og renter på hvert lån, og hvor mye som står igjen å betale. Refinansiering gir deg mulighet til å samle lånene til ett lån i én enkelt bank. Slik har du langt bedre oversikt og kontroll over din økonomi.

Refinansiering for deg som har det trangt økonomisk

I desember 2020 hadde nordmenn 57 milliarder i misligholdt gjeld. Det er ikke uvanlig å slite med å betale lån, men det er heldigvis mulig å gjøre noe med det. Refinansiering er en mulighet for å unngå dette ved å redusere månedlige kostnader på lån.

Refinansiering gir deg mulighet til å få tilbake kontroll over egen økonomi og spare mye penger. Dersom du har mange mindre, men dyre lån, har du mulighet til å oppnå følgende:

 • Færre gebyrer
 • Lavere rente
 • Færre regninger å betale
 • Samle flere lån i én bank
 • Bedre oversikt
 • Dersom du kan bake lån inn i boliglånet, kan du få lavere rente

Kriterier for å refinansiere

Mange banker er fleksible for å kunne hjelpe deg med din økonomiske situasjon. Under har vi listet opp noen kriterier for å kunne refinansiere. Likevel stiller enkelte banker strengere eller lavere krav.

 • Du må være kredittverdig
 • Lån må ikke overstige 85 % av boligens verdi. Du kan eventuelt bruke en kausjonist dersom du har mulighet.
 • Tilstrekkelig betjeningsevne – fast inntekt
 • I mange tilfeller må du utbetale eventuelle inkassosaker og betalingsanmerkninger
 • Du må være over 18 år
 • Søkere må være norske statsborgere eller ha bodd i Norge de siste tre årene
 • Kunne betale avdrag i tillegg til renter

Refinansiering for deg med god økonomi

Refinansiering er også en god mulighet for deg som har god økonomi. Dersom du har økt inntekt, fått medlåntaker eller at boligen har økt i verdi, bør du vurdere å refinansiere lånet. Økt betalingsevne og høyere verdi på bolig er gode forhandlingskort ovenfor bankene. Du kan dermed få bedre renter og betingelser på eksisterende lån.

Kriterier for å bake inn i boliglån:

 • Boliglån må være innenfor 85 % av boligens verdi
 • De fleste banker gir ekstra god rente for lån under 70 %, eller til og med 60 % av boligens verdi
 • Høy betjeningsevne gir muligheter for å forhandle lån

Dersom du har god inntekt, ingen betalingsanmerkninger og god sikkerhet i fast eiendom er du en attraktiv kunde for bankene. Er inntekten høy nok, kvalifiserer du kanskje også for kundeprogram som gir ekstra gode betingelser. Bruk lånemeglere for å sammenligne renter. Det er også mulig å fremforhandle enda bedre renter enn bankens lavest oppgitte rente.

Nedbetalingstid

Kort nedbetalingstid gir lavest totale kostnader på lånet, men også høyest månedlige kostnader. For refinansiering med boliglån kan nedbetalingstiden være opp mot 30 år. For refinansiering med forbrukslån er det derimot vanlig med opptil 5–15 år. Lang nedbetalingstid gir lavere månedlige kostnader. På lang sikt lønner det seg likevel å redusere nedbetalingstiden, og dermed lånets totale kostnader.

Refinansiering kan gi rom for flere muligheter

Å samle smålån eller få bedre betingelser på eksisterende lån kan gi muligheter for sparing eller gode opplevelser. Ved å refinansiere flere smålån og forbrukslån i boliglånet, har du mulighet for å øke nedbetalingstiden på disse, samtidig som du får lavere totale kostnader. Da skaper du deg større økonomisk rom, som kan brukes på gode opplevelser eller fornuftig sparing.