Dersom du har tatt opp mange lån og andre kreditter, kan det kan føles vanskelig å holde oversikt over økonomien og hvor mye du har å nedbetale på lånet ditt. Da kan refinansiering av lån være noe for deg.

Hva er refinansiering?

Når man snakker om refinansiering, handler det ofte om å samle flere smålån under ett samlet lån, noe som vil være både lønnsomt og praktisk i lengden. Grunner til refinansiering av lån kan blant annet være å oppnå bedre vilkår eller for å få en bedre oversikt over den totale gjelden. Lendo er et godt alternativ å sjekke ut for blant annet refinansiering uten sikkerhet.

Flere muligheter for refinansiering

Dersom du ønsker å refinansiere et lån, finnes det en rekke mulige måter å gjøre dette på. Som regel gjøres det gjennom refinansiering av lån uten sikkerhet. Du kan også refinansiere gjeld gjennom boliglån, ved å enten øke det eksisterende boliglånet eller ved å flytte det til en annen bank.

Refinansiering uten sikkerhet

Refinansiering uten sikkerhet handler i utgangspunktet om å samle alle smålån og annen gjeld under ett enkelt lån. Dette vil i lengden redusere dine gebyrer og andre rentekostnader. På denne måten vil du også du få et billigere lån og får spart mest mulig penger. I tillegg vil det gi deg mye bedre oversikt over gjelden din. Dette er fordi du da kun har ett felles lån å forholde deg til.

Refinansiering gjennom å ta opp lån uten sikkerhet blir som regel brukt av de som allerede har tatt opp dyre smålån slik som kredittkort og forbrukslån. Disse lånene er av de aller dyreste lånene på markedet. Du vil derfor spare mye penger hver måned på å refinansiere disse inn i et nytt samlet lån.

Dette bør du tenke på før du refinansierer uten sikkerhet

Når du skal søke om et refinansieringslån uten sikkerhet er det viktig at du har et grep om økonomien din. Dette er fordi du skal være sikker på at du klarer å overholde betalingsplanen. Husk at formålet med refinansiering av dine smålån er å spare penger, og etter hvert betale ned på hele lånet ditt slik at du på et tidspunkt vil bli gjeldfri.

Refinansiering av boliglån

En annen måte å refinansiere gjeld på er gjennom lån med sikkerhet i egen bolig. Dette går som regel ut på at du tar opp mer lån på det lånet du allerede har på eiendommen din.

Dersom du ønsker å øke boliglånet ditt er det viktig at du tar kontakt med en eiendomsmegler for å få en grundig verdivurdering på boligen din. Hvis eiendommen har fått en høyere verdi etter kjøp, og du attpåtil har betalt ned på noe av lånet ditt, kan du antakelig få til en bedre ordning tilrettelagt dine behov.

Hvorfor refinansiere boliglån

Det er flere grunner til hvorfor man trenger å refinansiere boliglånet sitt. I bunn og grunn handler det om behov for ytterligere midler. Det kan for eksempel være til ulike oppussingsprosjekter og til utbygging av eiendommen, eller til kjøp av bil eller båt. Det kan også være for å hjelpe barna inn på boligmarkedet.

Fordeler og ulemper ved refinansiering av boliglån

Det finnes mange fordeler ved å refinansiere gjelden gjennom boliglån. Ikke bare er dette refinansiering med sikkerhet ved at du sikrer lånet med pant i bolig, men du sparer også en del penger på en slik type refinansiering i lengden. https://bank2.no/lan/refinansiering-med-sikkerhet.

Når det kommer til refinansiering av boliglån er det ofte et etableringsgebyr på noen tusen kroner. På den andre siden finnes det likevel betydelig flere fordeler enn ulemper på gjøre en slik ordning. Blant annet vil du betale langt mindre renter og gebyrer på det ene nye lånet enn de opprinnelige smålånene. Dette er fordi mange sitter på boliglån som har steget i verdi. På denne måten er du tjent med en bedre rente og du vil spare mer penger på å gjøre en slik ordning.

På grunn av dette vil du også ha mulighet for å betale ned på gjelden raskere. Det er faktisk slik at dersom du kun betaler et halvt prosentpoeng mer enn du burde på et boliglån på fem millioner kroner, så betaler du 25 000 kroner mer enn du trenger. I tillegg vil du få en bedre oversikt over hvor mye du har å nedbetale på lånet ditt. Dessuten tar det seg bedre ut ovenfor en potensiell kredittvurdering med ett større lån enn mange små og mellomstore lån.

Dette bør du tenke på før du refinansierer boliglånet

Før du refinansierer boliglånet, er det viktig å få en oversikt over hvor mye gjeld du allerede har og mye du ønsker å ta opp i lån. På denne måten kan du garantere for at du er i stand til å betale ned på det nye lånet uten at du går på en smell.

Forhandle med eller bytte bank

Refinansiering av boliglån kan også innebære at du forhandler frem bedre lånebetingelser, uten at du øker lånet. Dersom du mener at nåværende lånekostnad er for høy i forhold til hva som tilbys på markedet ellers, kan det være lurt å ta grep. I dette tilfelle bør du fikse bedre ordninger med banken din.

En annen mulighet er å refinansiere gjennom å flytte lånet til en annen bank. Flere banker har forskjellige priser- og rentebetingelser. Ved å bytte bank kan du muligens få et bedre tilbud enn din nåværende bank. Det er også mulighet for å øke summen på lånet ditt ved å opprette lån i en ny bank.

De aller fleste bankene gir mulighet for å sende inn en lånesøknad digitalt via sin nettside. Da trenger du kun å sende inn nødvendig dokumentasjon til banken. Deretter vil du motta et uforpliktende tilbud til refinansiering av boliglånet ditt.

Hvor mye du kan låne

Dersom boligen din har steget mye i verdi siden da du tok opp lån for første gang, betyr det at du har mer sikkerhet til å ta opp ett høyere boliglån. Desto høyere verdi eiendommen din har, desto høyere lån kan du få.

Valg av refinansiering

Alt i alt er det på mange måter økonomisk gunstig å refinansiere ditt lån, enten det er gjennom refinansiering med lån uten sikkerhet eller gjennom boliglån. For å finne ut av hva som blir den beste løsningen for deg, må du ta utgangspunkt i hva det er du har behov for og din økonomiske situasjon.

Dersom du har høy gjeld fra forskjellige forbrukslån og kredittkort, vil det lønne seg å samle dette i ett enkelt lån. Dette vil i gjengjeld gi deg en bedre oversikt over økonomien din og en lavere lånekostnad totalt sett. I lengden vil det dermed bli lettere for det å betale ned på hele lånet ditt.

Videre kan det være smart å refinansiere gjennom lån med sikkerhet i boliglån. Dette kan du gjøre ved å enten øke det eksisterende boliglånet eller ved å flytte det til en annen bank. En god grunn for å gjøre dette er lavere renteutgifter fordi verdien på boligen din har steget. Du kan også forhandle med banken din om bedre betingelser, og på den måten spare penger. I tillegg vil man dra utnytte av fordeler som kortere nedbetaling og en bedre oversikt over den totale gjelden. På den måten vil det være både smart og lønnsomt å refinansiere boliglånet.